Informace o zpracování osobních údajů

ohledně 28DENNÍ VÝZVY PRO HUBNUTÍ – SOUTĚŽ „PŘED/PO” (dále jen výzva)

 

1. Správcem osobních údajů je Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana, Slovinsko (dále Sensilab nebo my). Jakékoli dotazy týkající se zpracování osobních údajů a jejich ochrany můžete adresovat našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů (JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovinsko) na  adrese dpo@jkgroup.si.

Celé naše zásady ochrany osobních údajů si můžete přečíst na https://www.slimjoy.cz/ochrana-osobnich-udaju. Otázky, kterými se tento dokument nezabývá, se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.  

 

2. Pro účely výzvy shromažďujeme a dále zpracováváme následující osobní údaje (dále jen Osobní údaje) každého účastníka výzvy: 

 • Jméno a Příjmení

 • Bydliště

 • E-mailovou adresu

 • Fotografie („před” a „po”)

 • Datum pořízení fotografií

 • Datum a čas přijetí výzvy.

Kromě výše uvedených údajů shromažďujeme a zpracováváme také daňové číslo příjemce (příjemců) výhry.  

 

3. Osobní údaje jsou zpracovávány (používány) pro následující účely:

 • Organizace a realizace výzvy 

 • Provedení slosování o ceny 

 • Zveřejnění jmen, příjmení, bydliště a fotografií na našem webu www.slimjoy.cz  

 • Prevence podvodů 

 • Marketingové účely (zasílání e-mailů s nabídkami, akcemi, slevami a podobně) 

 • (pro příjemce výhry: informování o výhře) 

 • (pro příjemce výhry: nahlášení výhry a její hodnoty finančnímu úřadu). 

 

4. Osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů

 • Smluvní vztah mezi vámi a námi – účastí ve výzvě jste přijali podmínky a tím jste uzavřeli smlouvu.

 • Váš souhlas – se zasíláním marketingových e-mailů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na odhlašovací odkaz v jakémkoli obdrženém e-mailu nebo zasláním e-mailu na adresu info@slimjoy.cz.

 • Pro dodržení zákonné oznamovací povinnosti vůči finančnímu úřadu a odvodu případné srážkové daně – daňové číslo příjemce ceny.

 • Oprávněný zájem – prevence podvodů.                                                                               

 

5. Osobní údaje nesdílíme s žádnou třetí stranou a omezujeme přístup k Osobním údajům v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.  

 

6. Osobní údaje uchováváme po dobu (po které je buď vymažeme nebo anonymizujeme): 

 • dokud naše webové stránky www.slimjoy.cz zůstanou aktivní

 • 5 let poté, co byl finanční úřad informován o příjemci výhry – daňovém čísle a dalších údajích příjemce výhry

 • e-mailovou adresu – až do vašeho oznámení, že si již nepřejete dostávat naše zprávy (kliknutím na odkaz pro odhlášení).

 

7. Práva, která máte podle Zásad ochrany osobních údajů, se vztahují i na Osobní údaje.